نمایش یک نتیجه

لگ TRX

129,000 تومان

  لگ TRX

  • بخشی از ران و ساق آن بدن نما می باشد .
  • این لگ کمر گنی می باشد .
  • کمر آن 10 سانتی متر است .
  • 2 سانتی متر قابلیت کشسانی دارد .
  • قد90