نمایش یک نتیجه

شلوار فلازا

125,000 تومان

  شلوار فلازا

  • جنس شلوار فلازا ویسکوز کش سبک می باشد .
  • کمر کش می باشد و 4 سانت قابلیت کش سانی دارد .
  • توجه!                 تمامی اندازه هابدون                         کشیدن و از روی شلوار                        گرفته شده است.

  
  • سایز بندی در سایز 50 :
  • دور ران 64 (در هر سایز بالاتر 4 سانتی متر اضافه می گردد)
  • دور باسن 120 (در هر سایز بالاتر 4 سانتی متر اضافه می گردد)
  • دور کمر 102 (در هر سایز بالاتر 4 سانتی متر اضافه می گردد)
  • بلندای فاق31 (در هر سایز بالاتر 0.5 سانتی متر اضافه می گردد)